Sportovní klub moderní gymnastiky Dobruška

Historie

Představujeme Vám oddíl moderní gymnastiky SK MG Dobruška. Začátek činnosti se datuje od roku 1993. U Českého svazu moderní gymnastiky byl zaregistrován v roce 1999. Na počátku činnosti oddílu jsme se zaměřily především na oblast spíše „rekreační“ gymnastiky. Zázemí pro cvičení jsme našly v tělocvičně sokolovny. Od roku 2002 se přidala i závodní činnost a zaměření na vyšší výkonostní úroveň. Počet členů v oddílu se každý rok pohybuje kolem 20 až 25 gymnastek ve věku 5 – 13 let . Neustále rozšiřujeme základnu o nová děvčata náborem do družstva přípravky. Od školního roku 2004/05 jsme získaly pro další práci dobré tréninkové podmínky v tělocvičně ZŠ Pulická. Obětavá a pilná práce trenérek a závodnic pokračuje i v těchto letech a přináší své výsledky . Od roku 2003 závodnice pravidelně soutěží na přeborech východočeské oblasti, kde získavají medailová umístění. Nejlepší gymnastky se účastní pohárových závodů. Oblíbená jsou letní soustředění a vystoupení na společenských akcích, kde můžeme prezentovat moderní gymnastiku. Oddíl moderní gymnastiky v Dobrušce zapustil dobré kořeny a vzájemná spolupráce trenérek, rodičů a děvčat je předpokladem k dalším úspěchům.